Fagforbundet Ung
Strektegning av et hus
Slik kan det føles å møte boligmarkedet.
Nå må noe skje.
Lite rom med 70-tallstapet, utsikt direkte på en blokk og lampe i taket som bare er en lyspære hengende i en ledning.
Falleferdig rottereir med nitrist utsikt
Rom med fuktskader på vegg, tapet som faller av, skittent golv og flassende maling.
Smal og udelikat 1-roms med «særpreg»
Storbyene er preget av skyhøye boligpriser, noe som gjør det vanskelig for folk med vanlige inntekter å skaffe seg et sted å bo.

I distriktskommuner fører lave priser på eierboliger, og mangel på utleieboliger, til problemer for folk som ønsker å flytte til eller fra kommunene.

Fagforbundet mener derfor det er behov for en ny boligpolitikk for vår tid, som sikrer alle gode boforhold og utjevner forskjellene i samfunnet.
Nok prat, nå er det tid for handling!
Signer oppropet og be politikerne om å prioritere en rettferdig boligpolitikk.

Fagforbundet krever:
  • Større offentlig ansvar
  • Flere boliger i pressområdene
  • Mer offentlig innsats i leiesektoren
  • Styrking av husbanken
  • Flere studentboliger
  • Boligmangelen i distriktene må løses
  • Flere og bedre kommunale boliger